fbpx

Általános Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉS NYELVE: MAGYAR

A alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.

Egyrészről a http://szombatiklara.hu internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és jogi személy (Vevő) másrészről a http://szombatiklara.hu internetes áruház üzemeltetőjére (Eladó).

Az internetes áruházban leadott minden rendelésre annak leadási időpontjában érvényben lévő általános szerződési feltétel az irányadó. A rendelés leadásával az itt olvasott feltételeket a Vevő feltétel nélkül elfogadja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a http://szombatiklara.hu honlapon végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi és szállítási szerződés jön létre.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a http://szombatiklara.hu internetes áruházban található mindazon árucikk, amire a vevő vásárlási megrendelést rögzít.

A megrendelés rögzítésével a Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

A weboldalon található termékek megrendelése során a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Tulipános Ládikó Bt. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A szerződés magyar nyelvű, írásban foglalt szerződésnek minősül, melyet a Tulipános Ládikó Bt. a megrendelési azonosító alapján iktat és a számla kiállításától számított egy évig őrzi. Egy éven túl a szerződés nyomtatott formában nem, csak archivált formában illetve elektronikusan hozzáférhető. A megrendelő kérheti a szerződés megküldését. A Megrendelő a rendelés elfogadása gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit.

ÁRAK

A feltüntetett eladási árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak az érvényesek.

ELÁLLÁSI JOG

A távollevők között kötött szerződésekről szóló kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.A Megrendelő által kifizetett összeget a Tulipános Ládikó Bt. haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríti, azonban a Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

MEGJEGYZÉS

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

GARANCIA

Termékekre gyártótól függően 12 hónap garanciát vállalunk (ez a kiállítási darabokra nem érvényes). A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott terméket közvetlenül webáruházunk címére küldheti a Vevő.

A vásárlástól számított 14 napon belül termékeinkre cseregaranciát biztosítunk. A termékeket csak eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban a számla visszaküldése mellett cserélünk vissza.

Használt terméket semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

JOGVITÁK

A szerződő felek, úgymint Szolgáltató és Vásárló, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket kölcsönös megegyezés útján rendezzék. Amennyiben a jogvita rendezése kölcsönös megegyezés útján nem lehetséges, szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

TERMÉKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPEK, VIDEÓK

A Szolgáltató munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.